3H Fast Food – Thiên đường ăn vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 142 Hàn Thuyên, Vị Xuyên, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.4358144,106.1825077
Điện thoại liên lạc : +84 94 333 89 29
Website : sites.google.com
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–10PM
Wednesday 6AM–10PM
Thursday 6AM–10PM
Friday 6AM–10PM
Saturday 6AM–10PM
Sunday 6AM–10PM
Monday 6AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

3H Fast Food - Thiên đường ăn vặt

3H Fast Food - Thiên đường ăn vặt

3H Fast Food - Thiên đường ăn vặt

3H Fast Food - Thiên đường ăn vặt