559 Restaurant Ba Vi

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 3CMP+M3J, Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0842088,105.4351549
Điện thoại liên lạc : +84 98 567 23 28
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 165 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

559 Restaurant Ba Vi

559 Restaurant Ba Vi

559 Restaurant Ba Vi

559 Restaurant Ba Vi