A Lốc Tự

Lĩnh vực của địa điểm : Chùa
Địa chỉ : Đ. Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3202697,105.4077322
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 10 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

A Lốc Tự

A Lốc Tự

A Lốc Tự

A Lốc Tự