A Sim Ba Be Lake

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Pac Nghe, Ba Bể District, Bắc Kạn Province, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.42898,105.649155
Điện thoại liên lạc : +84 91 100 01 86
Website : asimbabelake.com
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

A Sim Ba Be Lake

A Sim Ba Be Lake

A Sim Ba Be Lake

A Sim Ba Be Lake