Aha food

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 46 Núi Ngọc, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7261247,107.0510967
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 3.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Aha food

Aha food

Aha food

Aha food