Al Fresco’s Xuân Diệu

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 62 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0619771,105.8308356
Điện thoại liên lạc : +84 24 3719 5322
Website : alfrescos.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 457 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaAl Fresco's Xuân Diệu