Ẩm Thực Mỹ Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ngõ 149 Đường Trâu Quỳ, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0072274,105.9373078
Điện thoại liên lạc : +84 96 437 89 89
Website : myanh.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 221 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Sunday 10AM–10:30PM
Monday 10AM–10:30PM
Tuesday 10AM–10:30PM
Wednesday 10AM–10:30PM
Thursday 10AM–10:30PM
Friday 10AM–10:30PM
Saturday 10AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ẩm Thực Mỹ Anh

Ẩm Thực Mỹ Anh

Ẩm Thực Mỹ Anh

Ẩm Thực Mỹ Anh