Ăn đêm Đức Hải

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 978V+2JV, TT. Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3651109,105.2940402
Điện thoại liên lạc : +84 364 994 085
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn đêm Đức Hải

Ăn đêm Đức Hải

Ăn đêm Đức Hải

Ăn đêm Đức Hải