Ăn Đêm Mạnh Minh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 9R2H+FW6, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3511696,105.8297807
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Đêm Mạnh Minh

Ăn Đêm Mạnh Minh

Ăn Đêm Mạnh Minh

Ăn Đêm Mạnh Minh