Ăn đêm Nghĩa Hiền

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 89V4+CH5, Khu 3, Phù Ninh, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3435102,105.3564694
Điện thoại liên lạc : +84 97 407 89 70
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn đêm Nghĩa Hiền

Ăn đêm Nghĩa Hiền

Ăn đêm Nghĩa Hiền

Ăn đêm Nghĩa Hiền