Ăn Đêm Phố Cổ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 122 P. Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0327641,105.8297123
Điện thoại liên lạc : +84 329 914 569
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Sunday 5PM–3AM
Monday 5PM–3AM
Tuesday 5PM–3AM
Wednesday 5PM–3AM
Thursday 5PM–3AM
Friday 5PM–3AM
Saturday 5PM–3AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Đêm Phố Cổ

Ăn Đêm Phố Cổ

Ăn Đêm Phố Cổ

Ăn Đêm Phố Cổ