Ăn Đêm Sáng Phương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 480 Đ. Đinh Tiên Hoàng, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7297674,104.9238114
Điện thoại liên lạc : +84 97 388 81 28
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 12 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Đêm Sáng Phương

Ăn Đêm Sáng Phương

Ăn Đêm Sáng Phương

Ăn Đêm Sáng Phương