Ăn sáng Bếp nhà Cồ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 97 254, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.9117162,105.6450671
Điện thoại liên lạc : +84 867 165 181
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Sunday 5:45–10AM
Monday 5:45–10AM
Tuesday 5:45–10AM
Wednesday 5:45–10AM
Thursday 5:45–10AM
Friday 5:45–10AM
Saturday 5:45–10AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn sáng Bếp nhà Cồ

Ăn sáng Bếp nhà Cồ

Ăn sáng Bếp nhà Cồ

Ăn sáng Bếp nhà Cồ