Ăn sáng ngon quán Diệp Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL32C, TT. Lâm Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4236323,105.1325562
Điện thoại liên lạc : +84 94 626 72 69
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 20 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn sáng ngon quán Diệp Anh

Ăn sáng ngon quán Diệp Anh

Ăn sáng ngon quán Diệp Anh

Ăn sáng ngon quán Diệp Anh