Ăn vặt ngon

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 317 Xuân Khanh, P. Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1247838,105.5012961
Điện thoại liên lạc : +84 388 708 692
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–11PM
Monday 6AM–11PM
Tuesday 6AM–11PM
Wednesday 6AM–11PM
Thursday 6AM–11PM
Friday 6AM–11PM
Saturday 6AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn vặt ngon

Ăn vặt ngon

Ăn vặt ngon

Ăn vặt ngon