Ăn Vặt Bin Boo

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : số 1 đường Nguyên Hồng, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2780401,106.1021505
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Vặt Bin Boo

Ăn Vặt Bin Boo

Ăn Vặt Bin Boo

Ăn Vặt Bin Boo