Ăn vặt Copi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 49 Ngõ 571 – Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0074467,107.2686943
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–10:30PM
Wednesday 7AM–10:30PM
Thursday 7AM–10:30PM
Friday 7AM–10:30PM
Saturday 7AM–10:30PM
Sunday 7AM–10:30PM
Monday 7AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn vặt Copi

Ăn vặt Copi

Ăn vặt Copi

Ăn vặt Copi