Ăn Vặt Hà Bee

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : bản Pán, Chiềng Ly, Thuận Châu, Sơn La, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4402127,103.6854374
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 2.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.5
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–11:30PM
Monday 6AM–11:30PM
Tuesday 6AM–11:30PM
Wednesday 6AM–11:30PM
Thursday 6AM–11:30PM
Friday 6AM–11:30PM
Saturday 6AM–11:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Vặt Hà Bee

Ăn Vặt Hà Bee

Ăn Vặt Hà Bee

Ăn Vặt Hà Bee