Ăn vặt Hachi Hachi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 117 Thanh Niên, Cẩm Bìn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0064749,107.2783239
Điện thoại liên lạc : +84 96 565 54 88
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 31 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Tuesday 9AM–10:30PM
Wednesday 9AM–10:30PM
Thursday 9AM–10:30PM
Friday 9AM–10:30PM
Saturday 9AM–10:30PM
Sunday 9AM–10:30PM
Monday 9AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn vặt Hachi Hachi

Ăn vặt Hachi Hachi

Ăn vặt Hachi Hachi

Ăn vặt Hachi Hachi