Ăn Vặt Phố Lim

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : PPGF+79J, Lê Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7257013,105.7234023
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Vặt Phố Lim

Ăn Vặt Phố Lim

Ăn Vặt Phố Lim

Ăn Vặt Phố Lim