Ăn Vặt Quán

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ng. 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9948532,105.7981843
Điện thoại liên lạc : +84 848 317 371
Website : anvatquan99.peko.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 79 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Sunday 1–10:30PM
Monday 1–10:30PM
Tuesday 1–10:30PM
Wednesday 1–10:30PM
Thursday 1–10:30PM
Friday 1–10:30PM
Saturday 1–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Vặt Quán

Ăn Vặt Quán

Ăn Vặt Quán

Ăn Vặt Quán