Ăn Vặt Tâm Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 40 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8500157,106.6832869
Điện thoại liên lạc : +84 329 549 601
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn Vặt Tâm Anh

Ăn Vặt Tâm Anh

Ăn Vặt Tâm Anh

Ăn Vặt Tâm Anh