Ăn vặt Thanh Hằng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : HCM8+9JH, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5834366,103.4166006
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–11PM
Monday 7AM–10:30PM
Tuesday 8AM–11PM
Wednesday 8AM–11PM
Thursday 8AM–11PM
Friday 8AM–11PM
Saturday 8AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn vặt Thanh Hằng

Ăn vặt Thanh Hằng

Ăn vặt Thanh Hằng

Ăn vặt Thanh Hằng