ĂN VẶT TRANG

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : HCVF+JWX, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5941136,103.4248599
Điện thoại liên lạc : +84 97 981 66 03
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Sunday 7:30AM–10PM
Monday 6AM–10:45PM
Tuesday 6AM–10:45PM
Wednesday 6AM–10:45PM
Thursday 6AM–10:45PM
Friday 6AM–10:45PM
Saturday 6:15AM–10:45PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

ĂN VẶT TRANG

ĂN VẶT TRANG

ĂN VẶT TRANG

ĂN VẶT TRANG