Ăn vặt Ủn Ỉn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 451 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 180000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8613288,106.7200914
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ăn vặt Ủn Ỉn

Ăn vặt Ủn Ỉn

Ăn vặt Ủn Ỉn

Ăn vặt Ủn Ỉn