Anh Em BBQ Beer Club – Lẩu, Buffet Nướng, Bia

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 414 Lý Tự Trọng, P. Trần Phú, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.8344551,104.9856579!15sCgLEg1oEIgLEg5IBFGZhc3RfZm9vZF9yZXN0YXVyYW50
Điện thoại liên lạc : +84 91 522 80 15
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 93 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Anh Em BBQ Beer Club - Lẩu, Buffet Nướng, Bia

Anh Em BBQ Beer Club - Lẩu, Buffet Nướng, Bia

Anh Em BBQ Beer Club - Lẩu, Buffet Nướng, Bia

Anh Em BBQ Beer Club - Lẩu, Buffet Nướng, Bia