Ao Dai Cherry – road Trau Quy 61B

Lĩnh vực của địa điểm : Cửa hàng quần áo
Địa chỉ : 80 Đường C,An Đào, tt. Trâu Quỳ, Gia Lâm Đường C, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0029163,105.9373423
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 2.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaAo Dai Cherry - road Trau Quy 61B