APE Tiệm Ăn Vặt Khởi Nghiệp

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : Số, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.071589,105.7048703
Điện thoại liên lạc : +84 98 492 98 71
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

APE Tiệm Ăn Vặt Khởi Nghiệp

APE Tiệm Ăn Vặt Khởi Nghiệp

APE Tiệm Ăn Vặt Khởi Nghiệp

APE Tiệm Ăn Vặt Khởi Nghiệp