AQ ZONE – Tổ hợp Trà chanh và Đồ ăn vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 179 Thịnh Hòa, Trắc Vân, Duy Tiên, Hà Nam, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.6428161,105.9877872
Điện thoại liên lạc : +84 91 404 06 87
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday 7AM–11PM
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7AM–11PM
Sunday 7AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

AQ ZONE - Tổ hợp Trà chanh và Đồ ăn vặt

AQ ZONE - Tổ hợp Trà chanh và Đồ ăn vặt

AQ ZONE - Tổ hợp Trà chanh và Đồ ăn vặt

AQ ZONE - Tổ hợp Trà chanh và Đồ ăn vặt