B-Tea Việt Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 466 Thân Nhân Trung, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2741093,106.0994269
Điện thoại liên lạc : +84 96 419 68 89
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :
Tuesday 8AM–11PM
Wednesday 8AM–11PM
Thursday 8AM–11PM
Friday 8AM–11PM
Saturday 8AM–11PM
Sunday 8AM–11PM
Monday 8AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

B-Tea Việt Yên

B-Tea Việt Yên

B-Tea Việt Yên

B-Tea Việt Yên