Ba Bể Green Homestay

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT254, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3885076,105.6368112
Điện thoại liên lạc : +84 339 650 899
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 20 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ba Bể Green Homestay

Ba Bể Green Homestay

Ba Bể Green Homestay

Ba Bể Green Homestay