Ba Be National Park

Lĩnh vực của địa điểm : Thu hút khách du lịch
Địa chỉ : Bố Lù, Ba Bể District, Bắc Kạn Province 23511, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3963021,105.6157486
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1,579 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ba Be National Park

Ba Be National Park

Ba Be National Park

Ba Be National Park