Ba Bể Resort

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Bến thuyền Buốc Lốm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4521223,105.674057
Điện thoại liên lạc : +84 91 274 09 98
Website : baberesort.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 50 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ba Bể Resort

Ba Bể Resort

Ba Bể Resort

Ba Bể Resort