Bang Pagoda

Lĩnh vực của địa điểm : Đền thờ Phật giáo
Địa chỉ : 63 Phố Bằng Liệt, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9629557,105.8186522
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : chuabang.business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 788 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bang Pagoda

Bang Pagoda

Bang Pagoda

Bang Pagoda