Bằng Thảo – Cửa hàng tạp hóa & thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Hạ Giáp, Phù Ninh District, Phú Thọ, Phu Tho Province, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4709959,105.3315191
Điện thoại liên lạc : +84 97 411 60 55
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–10PM
Monday 6AM–10PM
Tuesday 6AM–10PM
Wednesday 6AM–10PM
Thursday 6AM–10PM
Friday 6AM–10PM
Saturday 6AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bằng Thảo - Cửa hàng tạp hóa & thức ăn chăn nuôi

Bằng Thảo - Cửa hàng tạp hóa & thức ăn chăn nuôi

Bằng Thảo - Cửa hàng tạp hóa & thức ăn chăn nuôi

Bằng Thảo - Cửa hàng tạp hóa & thức ăn chăn nuôi