Bánh Cuốn Bà Hồng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Trục, TT. Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6910653,106.4431057
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Sunday 5:30AM–9:45PM
Monday 5:30AM–9:45PM
Tuesday 5:30AM–9:45PM
Wednesday 5:30AM–9:45PM
Thursday 5:30AM–9:45PM
Friday 5:30AM–9:45PM
Saturday 5:30AM–9:45PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Cuốn Bà Hồng

Bánh Cuốn Bà Hồng

Bánh Cuốn Bà Hồng

Bánh Cuốn Bà Hồng