Bánh Cuốn Gia Bảo

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 149 Hàng Thao, Ngô Quyền, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.4209829,106.1748458
Điện thoại liên lạc : +84 94 516 07 59
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Cuốn Gia Bảo

Bánh Cuốn Gia Bảo

Bánh Cuốn Gia Bảo

Bánh Cuốn Gia Bảo