Bánh Cuốn Hương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : cầu Khe Mo, Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6436744,105.8651899
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 24 reviews
Reviews : 3.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Cuốn Hương

Bánh Cuốn Hương

Bánh Cuốn Hương

Bánh Cuốn Hương