Bánh Cuốn Sáng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : M235+RF6, Minh Thanh, Nguyên Bình, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.654544,106.0086358
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 14 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Cuốn Sáng

Bánh Cuốn Sáng

Bánh Cuốn Sáng

Bánh Cuốn Sáng