Bánh cuốn than hồng em Hường

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 174 Chiến Thắng Phủ Thông, Huyền Tụng, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1741287,105.8475599
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh cuốn than hồng em Hường

Bánh cuốn than hồng em Hường

Bánh cuốn than hồng em Hường

Bánh cuốn than hồng em Hường