Bánh Gối Nem,Nem Tai Bà Phúc Cs1(Ăn vặt )

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 6 Nguyễn Viết Xuân, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9714996,105.7725965
Điện thoại liên lạc : +84 93 450 25 28
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Sunday 10AM–7PM
Monday 10AM–7PM
Tuesday 10AM–7PM
Wednesday 10AM–7PM
Thursday 10AM–7PM
Friday 10AM–7PM
Saturday 10AM–7PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Gối Nem,Nem Tai Bà Phúc Cs1(Ăn vặt )

Bánh Gối Nem,Nem Tai Bà Phúc Cs1(Ăn vặt )

Bánh Gối Nem,Nem Tai Bà Phúc Cs1(Ăn vặt )

Bánh Gối Nem,Nem Tai Bà Phúc Cs1(Ăn vặt )