Banh Mi A

Lĩnh vực của địa điểm : Cửa hàng sandwich
Địa chỉ : 1 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0321058,105.8482695
Điện thoại liên lạc : +84 96 925 90 30
Website : foody.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 35 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Banh Mi A

Banh Mi A

Banh Mi A

Banh Mi A