Bánh Mỳ Mậu Dịch

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 112b Phú Thịnh, Bắc Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4735068,103.9867026
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 7:30AM–11PM
Monday 7:30AM–11PM
Tuesday 7:30AM–11PM
Wednesday 7:30AM–11PM
Thursday 7:30AM–11PM
Friday 7:30AM–11PM
Saturday 7:30AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Mỳ Mậu Dịch

Bánh Mỳ Mậu Dịch

Bánh Mỳ Mậu Dịch

Bánh Mỳ Mậu Dịch