Bánh Xèo Cát Bà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ngõ 4 Núi Ngọc, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7264324,107.0508171
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Xèo Cát Bà

Bánh Xèo Cát Bà

Bánh Xèo Cát Bà

Bánh Xèo Cát Bà