Bánh xèo phổ yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 710 Phạm Văn Đồng, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4163338,105.8713535
Điện thoại liên lạc : +84 385 508 684
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday 7AM–11PM
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7AM–11PM
Sunday 7AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh xèo phổ yên

Bánh xèo phổ yên

Bánh xèo phổ yên

Bánh xèo phổ yên