Bánh xèo Quảng Ngãi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Núi Ngọc, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7259723,107.0510153
Điện thoại liên lạc : +84 339 957 785
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :
Wednesday 4–7PM
Thursday 4–7PM
Friday 4–7PM
Saturday 4–7PM
Sunday 4–7PM
Monday 4–7PM
Tuesday 4–7PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh xèo Quảng Ngãi

Bánh xèo Quảng Ngãi

Bánh xèo Quảng Ngãi

Bánh xèo Quảng Ngãi