Bánh Xèo Vũ Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 131 Điện Biên, Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5996052,104.5113646
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Xèo Vũ Anh

Bánh Xèo Vũ Anh

Bánh Xèo Vũ Anh

Bánh Xèo Vũ Anh