Bảo Ngọc Diamond Hotel

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 124 Bế Văn Đàn, P. Hợp giang, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6637918,106.2574878
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 45 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bảo Ngọc Diamond Hotel

Bảo Ngọc Diamond Hotel

Bảo Ngọc Diamond Hotel

Bảo Ngọc Diamond Hotel