Bệnh Viện Huyện Văn Yên

Lĩnh vực của địa điểm : Bệnh viện
Địa chỉ : VMJJ+6G7, TT. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.880533,104.6813
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : trungtamytevanyen.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 3.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bệnh Viện Huyện Văn Yên

Bệnh Viện Huyện Văn Yên

Bệnh Viện Huyện Văn Yên

Bệnh Viện Huyện Văn Yên