Bếp Nga Béo – Trùm Ăn Vặt Tân Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4025517,106.0619202
Điện thoại liên lạc : +84 342 404 040
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bếp Nga Béo - Trùm Ăn Vặt Tân Yên

Bếp Nga Béo - Trùm Ăn Vặt Tân Yên

Bếp Nga Béo - Trùm Ăn Vặt Tân Yên

Bếp Nga Béo - Trùm Ăn Vặt Tân Yên